Wijziging Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 11 december 2018, kenmerk 4.2/2018002858, team 3P, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de nota 'Kwaliteitsimpuls Optimaal Fietsnetwerk';

 

overwegende dat het wenselijk is de werking van de Uitvoeringsregeling met een jaar te verlengen;

 

 

BESLUITEN:

 

 

 

de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls Fietsnetwerk: beleving en innovatie, zoals vastgesteld bij besluit van 31 januari 2017, kenmerk 4.1/2017000255 (Provinciaal Blad 2017, nummer 589) te wijzigen.

 

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

 

Artikel 14 Inwerkingtreding en horizonbepaling

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2017 en vervalt op 31 december 2019.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

Uitgegeven: 14 december 2018

Naar boven