Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 9132Overige besluiten van algemene strekkingIntrekking Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 december 2018, kenmerk 5.5/2018002697, team 3P, tot bekendmaking van hun besluit tot intrekking van de Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 143 van de Provinciewet en artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak, zoals vastgesteld bij hun besluit van 11 juli 2017, kenmerk 28/4.4./2017002033, Provinciaal Blad nummer 3412 van 2017, in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 7 december 2018