Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9132

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00

Intrekking Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 4 december 2018, kenmerk 5.5/2018002697, team 3P, tot bekendmaking van hun besluit tot intrekking van de Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 143 van de Provinciewet en artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017;

 

 

BESLUITEN:

 

 

de Uitvoeringsregeling Groene Energie Afspraak, zoals vastgesteld bij hun besluit van 11 juli 2017, kenmerk 28/4.4./2017002033, Provinciaal Blad nummer 3412 van 2017, in te trekken.

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2019.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven 7 december 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl