Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9129

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Ooststellingwerf Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Actium te Assen een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Wijkvernieuwing Haerenkwartier (huismus, gierzwaluw en gewone dwergvleermuis).

Locatie: Haerenkwartier, 8431 te Oosterwolde.

De ontheffing is geldig tot en met 31 oktober 2021.

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 189913.

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 21 januari 2019 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan:

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl