Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9123

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00

Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân d.d. 4 december 2018 kenmerk 1596946 inhoudende de Bekendmaking wijziging subsidieplafonds Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018.

 

Vanwege het aantal en de aard van de ingediende aanvragen hebben Gedeputeerde Staten hebben op 4 december 2018 het besluit van 22 mei 2018 (Pbl 2018 no. 3946), inhoudende de instelling van subsidieplafonds voor de hieronder genoemde paragrafen van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 2018, conform onderstaande tabel gewijzigd vastgesteld.

Artikel 1:

no

Onderdeel

Plafond nieuw

Plafond oud

1

Paragraaf 2.1. restauratie Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming Rijksmonumenten niet zijnde een boerderij in agrarisch gebruik

€ 1.355.299,--

€ 976.500,--

2

Paragraaf 2.1.

Voor restauratie Rijks monumentale boerderijen in agrarisch gebruik:

€ 0

€ 200.000,--

3

Paragraaf 2.1 voor restauratie en herbestemming van Rijksmonumenten aangevraagd door instellingen van bijzonder provinciaal belang:

€ 125.559,--

€ 250.000,--

4

Paragraaf 2.2. Voor restauratie niet-Rijksmonumenten en restauratie bij herbestemming niet-Rijksmonumenten

€ 100.000

€ 200.000,--

5

Paragraaf 2.3 Voor onderhoud Rijks monumentale molens

€ 185.000

€ 25.000,--

6

Paragraaf 2.4. Voor plankosten

€ 0

€ 10.000,--

 

totaal

€ 1.763.920,-

€ 1.661.500

 

Artikel 2:

De beschikbare bedragen worden voor de genoemde paragrafen verdeeld met toepassing van artikel 1.5 van de Subsidieregeling monumenten Fryslân 218.

 

Artikel 3:

Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl