Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9121

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Heerenveen Ontwerpbeschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Bosma Transport en Opslag B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft: het langer in gebruik houden van hal BLOM behorend tot de inrichting aan de Energielaan 8 te Heerenveen.

Locatie: Energielaan 8, 8447 SM Heerenveen, gemeente Heerenveen

Gedeputeerde Staten zijn van plan de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2018-FUMO-0029169

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen van 10 december 2018 t/m 21 januari 2019 zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten.

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage van 10 december 2018 t/m 21 januari 2019 in het:

- provinsjehûs en bij de FUMO, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

- gemeentehuis van de betreffende gemeente.

Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op de FUMO,

e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.

Bezwaar- en beroepschriften moeten bevatten: naam en adres, het kenmerk van het betreffende besluit, motivering, datum en ondertekening.

Bezwaarschriften en zienswijzen kunt u sturen naar: Gedeputeerde Staten, postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl