Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9120Beschikkingen | aanvraagGemeente Heerenveen Verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Fonterra Europe Manufacturing B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Betreft verlenging van de beslistermijn: het plaatsen van een extra etage op een deel van de lage productiehal.

Locatie: Mars 35 en 37, 8448 CP Heerenveen, gemeente Heerenveen.

Het besluit moet uiterlijk op 11 februari 2019 zijn genomen.

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.