Provinciaal blad van Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
FryslânProvinciaal blad 2018, 9119Beschikkingen | aanvraag



Gemeente Heerenveen Aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Ontvangen van: Gasunie Transport Services B.V. een aanvraag om een omgevingsvergunning op 28 november 2018.

Betreft: aanvraag bouwvergunning supports CS Oldeboarn.

Locatie: Prikwei 13, 8495 NG Aldeboarn, gemeente Heerenveen.

 

Er staat nog geen bezwaar- of beroepsprocedure open.

 

Voor inlichtingen neemt u contact op met de FUMO, e-mail waboloket@fumo.nl of tel. 0566-75 03 00. Bezoekadres: J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou.