Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9110Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4068049 – Reomas B.V. – Loskade 1 te Zutphen

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Reomas B.V.

 

Locatie : Loskade 1 te Zutphen

 

Omschrijving : groot brandcompartiment volgens NEN 6060 zonder sprinklerinstallatie

 

Datum ontvangst : 30 november 2018

 

Zaaknummer ODRN : W.Z18.110603.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.