Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 9105Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Rieteweg 21 in Zwolle

Gedeputeerde staten van Overijssel delen mee dat zij op 6 november 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is. De aanvraag gaat overde locatie Rieteweg 21 in Zwolle.

Nadere inlichtingen: 038 499 76 00.