Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9094

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

Wijziging Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 november 2018, kenmerk 4.4/2018002617, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018;

 

 

BESLUITEN:

 

het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 7 mei 2013, kenmerk 4.2/2013003477, Provinciaal Blad nummer 19 van 2013, als volgt te wijzigen:

  • A.

    in de tekst wordt 'hoofdstuk 10' vervangen door: hoofdstuk 9;

  • B.

    in de bijlage Toelaatbare scheepsafmetingen wordt bij het Coevorden-Vechtkanaal de toegestane afmeting van 2,00 m vervangen door 2,10 m.

 

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 7 december 2018

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl