Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 9094VerordeningenWijziging Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 20 november 2018, kenmerk 4.4/2018002617, team Ruimtelijke Ontwikkeling, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe 2018;

 

 

BESLUITEN:

 

het Besluit maximaal toelaatbare scheepsafmetingen provinciale vaarwegen provincie Drenthe, zoals vastgesteld bij hun besluit van 7 mei 2013, kenmerk 4.2/2013003477, Provinciaal Blad nummer 19 van 2013, als volgt te wijzigen:

  • A.

    in de tekst wordt 'hoofdstuk 10' vervangen door: hoofdstuk 9;

  • B.

    in de bijlage Toelaatbare scheepsafmetingen wordt bij het Coevorden-Vechtkanaal de toegestane afmeting van 2,00 m vervangen door 2,10 m.

 

Deze wijziging treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 7 december 2018