Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9092Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag LBC Rotterdam B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : LBC Rotterdam B.V.

Locatie : Oude Maasweg 4, 3197 KJ Rotterdam

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het wijzigen van een aantal aangevraagde onderdelen

Aanvraagdatum : 29 november 2018

Zaaknummer : 9999104654

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.