Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9090Beschikkingen | afhandelingProvincie Zuid Holland, verlengen beslistermijn aanvraag om een omgevingsvergunning Rustenburgstraat 2 A te Puttershoek

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij besloten hebben de volgende aanvraag om een omgevingsvergunning te verlengen met een beslistermijn van 6 weken:

 

Aanvraag:

Z-18-342186

Activiteit:

  • Monument

Voor: Slopen schoorsteen en mechaniche werkplaats SUP

Locatie: Rustenburgstraat 2 A te Puttershoek

Datum besluit: 4 december 2018

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat het college over deze aanvraag heeft beslist.