Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9089Beschikkingen | aanvraagProvincie Zuid Holland, ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning Rustenburgstraat 2 A te Puttershoek

Kennisgeving aanvraag Wet algemene bepalingen omgevingsrecht reguliere voorbereidingsprocedure. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, maken bekend dat zij op een aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen.

 

Aanvraag:

Z-18-342186

Activiteit:

  • Monument

Voor: Slopen schoorsteen en mechaniche werkplaats SUP

Locatie: Rustenburgstraat 2 A te Puttershoek

Datum ontvangst: 18 oktober 2018

 

Tegen de hiervoor genoemde aanvraag kan op dit moment geen bezwaar of beroep worden ingediend. Dat kan pas nadat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland over deze aanvraag hebben beslist. Die beslissing wordt eveneens bekend gemaakt.