Provinciaal blad van Drenthe

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrentheProvinciaal blad 2018, 9080Overige besluiten van algemene strekkingWijziging Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe

 

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 18 september 2018, kenmerk 5.3/2018002167, team Financiën, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van de Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe.

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 143 Provinciewet;

 

gelet op het besluit van Provinciale Staten van Drenthe van 14 november 2018, nummer 2018-848, om restitutie van leges, als bedoeld in artikel 2.3.1 van Bijlage I van de Belastingverordening provincie Drenthe 2019, in artikel 6.8 van de Belastingverordening provincie Drenthe 2019 te regelen.

 

 

BESLUITEN:

 

 

I. Artikel 5 van de Uitvoeringsregeling provinciale belastingen Drenthe komt te vervallen.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag dat de Belastingverordening provincie Drenthe 2019 in werking treedt.

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

mr. L. Maarleveld, secretaris a.i.

 

 

Uitgegeven: 7 december 2018.