Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9077Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4073941 - Hoftijzer Lochem BV. - Lindeboomsweg 5 te Lochem

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Hoftijzer Lochem BV.

Locatie : Lindeboomsweg 5 te Lochem

Omschrijving : uitbreiden van de bestaande bedrijfshal

Datum ontvangst : 4 december 2018

Zaaknummer ODRN : W.Z18.110585.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.