Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9075

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Utrecht, Wabo, bekendmaking definitieve beschikking voor het veranderen van de inrichting van Jacomij Metalen B.V. aan de Hoge Maat 4 in Wijk bij Duurstede

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een veranderingsvergunning verleend aan Jacomij Metalen B.V. te Wijk bij Duurstede in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De vergunning is verleend voor het ingebruik nemen van de installatie om autokatalysatoren mechanisch te ontmantelen aan de Hoge Maat 4-6 in Wijk bij Duurstede. Het besluit is niet gewijzigd ten opzichte van het ontwerpbesluit. Het besluit heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-1951.

Beroep aantekenen

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u beroep aantekenen. U heeft hiervoor 6 weken de tijd.

Deze termijn begint de dag nadat dit besluit is verstuurd naar de aanvrager. U kunt beroep aantekenen als u:

  • *

    eerder al een zienswijze hebt ingediend tegen het ontwerpbesluit;

  • *

    kunt aantonen dat u niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit;

  • *

    belanghebbende bent, en het niet eens bent met de wijzigingen in het besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit.

Richt uw beroepschrift aan de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u beroep aantekent.

Voorlopige voorziening

Het besluit treedt na de termijn van 6 weken in werking. Dit betekent dat de houder van het besluit hiervan gebruik kan maken. Zijn er volgens u zwaarwegende belangen om de werking van het besluit te schorsen, dan kunt u een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Dit kan alleen als u ook bezwaar heeft gemaakt. Wanneer u een voorlopige voorziening hebt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat hierop een beslissing is genomen. U vraagt een voorlopige voorziening aan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland: afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorziening, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Stuur bij uw verzoek om een voorlopige voorziening een kopie van uw bezwaarschrift en een afschrift van het besluit mee. Ook moet u vermelden wat de reden is om de vergunning te schorsen. Houd u er rekening mee dat u griffierecht moet betalen als u een voorlopige voorziening aanvraagt.

U kunt het besluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-1951. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3584 BA in Utrecht of bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente Wijk bij Duurstede, Karel de Grotestraat 30, op werkdagen van 8.30-12.30 uur, op woensdag van 8.30-19.00 uur, telefoon 0343-595595.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl