Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9074Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag en verlengen proceduretermijn Organik Kimya Netherlands B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de proceduretermijn van de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, met zes weken hebben verlengd.

 

Bedrijf : Organik Kimya Netherlands B.V.

Locatie : Chemieweg 7, 3197 KC Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het vervangen van de Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Aanvraagdatum : 24 juli 2018

Verzenddatum : 3 december 2018

Zaaknummer : 999992168

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.