Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9072Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Uniper Maasvlakte

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Uniper Maasvlakte

Locatie : Coloradoweg 10, 3199 LA Rotterdam-Maasvlakte

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Door het onder gezamenlijk beheer brengen van het opgetelde maximale

opslagvolume in twee tanks wordt bij gelijkblijvend totaalvolume de beschikbaarheid

van chloorbleekloog geoptimaliseerd en de bevoorrading vergemakkelijkt

Aanvraagdatum : 27 november 2018

Zaaknummer : 9999104129

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.