Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9071Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Hexion B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Hexion B.V.

Locatie : Vondelingenweg 601, 3196 KK Rotterdam-Vondelingenplaat

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een tijdelijke accommodatie

Aanvraagdatum : 21 november 2018

Zaaknummer : 9999104647

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.