Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9070Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag C. Steinweg Handelsveem B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : C. Steinweg Handelsveem B.V.

Locatie : Theemsweg 26, 3197 KM Rotterdam-Botlek

Activiteit : Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het vervangen van de bestaande afvulinstallatie door een nieuwe afvulinstallatie

Aanvraagdatum : 27 november 2018

Zaaknummer : 9999104178

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.