Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9069Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Archer Daniels Midland Europoort B.V.

Locatie : Elbeweg 125, 3198 LC Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Het vervangen van de bestaande zwavelzuuropslagtank voor een grotere opslagtank

die op een nieuwe locatie wordt geplaatst

Aanvraagdatum : 3 december 2018

Zaaknummer : 9999104646

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.