Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9068Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Akzo Nobel Chemicals B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Akzo Nobel Chemicals B.V.

Locatie : Welplaatweg 12, 3197 KS Rotterdam-Botlek

Activiteit : Bouwen en Milieuneutraal wijzigen

Voor : Plaatsen van een nieuwe transportband in een transportbrug met ondersteuning.

Plaatsen van een kabelbrug, leidingbrug, trappentoren. Sloop van diverse delen

van de bandenbrug. De ombouw van het havenstation/ transformatorhuis en het

verwijderen van een bedieningsruimte

Aanvraagdatum : 28 november 2018

Zaaknummer : 9999104366

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.