Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 9067Overige overheidsinformatieKennisgeving beschikking Vopak Terminal Europoort B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Provincie Zuid-Holland maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning is verleend.

 

Bedrijf : Vopak Terminal Europoort B.V.

Locatie : Moezelweg 75, 3198 LS Rotterdam-Europoort

Activiteit : Bouwen

Voor : Het plaatsen van een dukdalfpaal ten dienste van steiger T3

Aanvraagdatum : 17 oktober 2018

Besluitdatum : 29 november 2018

Bekendmaking : 30 december 2018

Zaaknummer : 9999100260

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, Postbus 1011, 3000 BA Rotterdam, o.v.v. “Awb-bezwaar”.

 

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

 

Inlichtingen

Wabo regiebureau van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00.