Provinciaal blad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtProvinciaal blad 2018, 9057Beschikkingen | aanvraagProvincie Utrecht, Wabo, bekendmaking aanvraag vergunning Neonweg 30 in Amersfoort

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 27 november 2018 een aanvraag voor een vergunning in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een slibzeef installatie aan de Neonweg 30 in Amersfoort. De aanvraag heeft kenmerk Z-WABO-2018-3053.

Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. Wij kunnen binnen 8 weken een besluit nemen op de aanvraag, echter wij hebben de proceduretermijn verlengd met zes weken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.