Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9057

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Utrecht, Wabo, bekendmaking aanvraag vergunning Neonweg 30 in Amersfoort

Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 27 november 2018 een aanvraag voor een vergunning in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Waterschap Vallei en Veluwe te Apeldoorn. De aanvraag heeft betrekking op de realisatie van een slibzeef installatie aan de Neonweg 30 in Amersfoort. De aanvraag heeft kenmerk Z-WABO-2018-3053.

Op deze aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Tegen deze aanvraag kan geen bezwaarschrift of zienswijze worden ingediend. Het indienen van bezwaar is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen. Wij kunnen binnen 8 weken een besluit nemen op de aanvraag, echter wij hebben de proceduretermijn verlengd met zes weken.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl