Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9056Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland – aanvraag omgevingsvergunning – OLO 4043515 – Recycling Barneveld – Hanzeweg 7 te Barneveld

Ontvangst aanvraag omgevingsvergunning

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

 

Aanvrager : Recycling Barneveld

 

Locatie : Hanzeweg 7 te Barneveld

 

Omschrijving : Vink Recycling B.V. MNV Aggregaat

 

Datum ontvangst : 30 november 2018

 

Zaaknummer ODRN : W.Z18.110535.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De aanvraag kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.