Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 9055

Gepubliceerd op 6 december 2018 09:00

Bekendmaking subsidieplafond voor aanvragen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân hebben in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer het volgende vastgesteld:

• Het subsidieplafond voor subsidiabele activiteiten als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer is vastgesteld op: € 100.000,-.

• Het hiervoor vermelde subsidieplafond geldt voor aanvragen die zijn ontvangen vanaf 10 december 2018 tot en met 22 januari 2019.

• De verdeling van de middelen vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.6 en 3.3 van de Tijdelijke subsidieregeling weidevogelbeheer.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân van

4 december 2018.

Voorzitter drs. A.A.M. Brok

Secretaris mw. R. Bouius-Riemersma, MBA MCM

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl