Provinciaal blad van Overijssel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselProvinciaal blad 2018, 9038Beschikkingen | afhandelingKennisgeving besluit op het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) voor de locatie Oude Haaksbergerweg 131 in GOOR

Op 31 augustus 2018 ontvingen wij een verzoek tot het instemmen met een evaluatie van een bodemsanering volgens het besluit uniforme saneringen (BUS) op de locatie Oude Haaksbergerweg 131 in GOOR. Het besluit is als bijlage opgenomen bij deze publicatie.

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle en bij de des betreffende gemeente. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 499 76 00 bellen.

In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar.

Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 76 00.