Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 9018Beschikkingen | afhandelingProvincie Gelderland - melding Activiteitenbesluit milieubeheer – Denka International B.V. - Hanzeweg 1 te Barneveld

Melding Activiteitenbesluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij op grond van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit de volgende melding hebben ontvangen:

 

Locatie: Hanzeweg 1 te Barneveld

Omschrijving: veranderen van het bedrijf

Datum ontvangst: 27 november 2018

Zaaknummer: W.Z18.109011.01

 

Mogelijkheid tot inzien

De melding kan op verzoek worden ingezien.

 

Wilt u meer weten?

Bel Omgevingsdienst Regio Nijmegen, telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

 

 

Omgevingsdienst Regio Nijmegen