Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 9015Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Spoorweg-Mevrouwbosweg, Hegelsom, BUS 2018-144

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Gemeente Horst aan de Maas over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten.

Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Spoorweg-Mevrouwbosweg, Hegelsom, kadastraal bekend gemeente Horst, sectie L, nummers 433 en 424.

Datum ontvangst melding: 12 november 2018Projectcode: LI150701115 BUS-nummer: 2018-144

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49