Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 9010Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg melding Besluit Uniforme Saneringen Meers (straat), Thorn, BUS 2018-142

Gedeputeerde Staten van Limburg geven kennis dat een melding als bedoeld in artikel 39b, lid 3 van de Wet bodembescherming is ontvangen van Enexis B.V. over het voornemen saneringswerkzaamheden te verrichten. Het betreft de categorie tijdelijk uitplaatsen (35 dagen).

Locatie: Meers (straat), Thorn, kadastraal bekend gemeente Maasgouw, sectie A, nummer 2527 en sectie B 2396.

Datum ontvangst melding: 5 november 2018

Projectcode: LI164100037 BUS-nummer: 2018-142

Indien het saneringsvoornemen in overeenstemming is met de eisen van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) en de Regeling uniforme saneringen (RUS) kan de saneerder op grond van artikel 39b, lid 4 Wet bodembescherming met de sanering beginnen vijf weken na de datum van ontvangst van de melding.

Informatie Vergunningen, Toezicht en Handhaving, tel. +31 43 389 76 49