Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8990

Gepubliceerd op 7 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Externe bijlagen

Provincie Utrecht – Ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming – Gebiedsbescherming – Oudenhorsterlaan 1 in Woudenberg

Bekendmaking

Ontwerpbeschikking in het kader van de Wet natuurbescherming

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens een vergunning, met zaakkenmerk Z-WNB-GB-VA-2018-1543, te verlenen op grond van de Wet natuurbescherming. De vergunning zal verleend worden ten behoeve van het bedrijf gelegen aan Oudenhorsterlaan 1 in Woudenberg. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om de natuurlijke kenmerken van de Natura 2000-gebieden te beschermen. Publicatiedatum vrijdag 7 december 2018.

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien?

U kunt de beschikking en de daarbij behorende stukken inzien tot zes weken na de publicatiedatum bij:

Het Provinciehuis, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Archimedeslaan 6 te Utrecht, elke werkdag van 9:00-16:00 uur; na telefonische afspraak met het Servicebureau, te bereiken op (030) 258 3311.

De beschikking en de daarbij behorende stukken kunnen u op verzoek (in de meeste gevallen) ook digitaal worden toegezonden. Uw verzoek daartoe kunt u richten aan ons Servicebureau via Servicebureau@provincie-utrecht.nl of (030) 258 3311; onder vermelding van zaakkenmerk.

Zienswijzen

Een ieder kan zijn of haar zienswijzen tot en met zes weken na publicatiedatum naar voren brengen:

 

  • 1.

    Digitaal: u kunt via de website van de provincie Utrecht een zienswijze indienen. Het formulier vindt u onder https://fd9.formdesk.com/provincieutrecht1/EXT_Inspr_Zienswijze_V1;

  • 2.

    Schriftelijk: u kunt uw zienswijze richten aan de provincie Utrecht, Domein Leefomgeving, Team Vergunningverlening natuur en landschap, Postbus  80300, 3508 TH Utrecht

  • 3.

    Mondeling: u kunt contact opnemen met het Servicebureau van de provincie Utrecht, op telefoonnummer 030-2583311.

 

Verdere procedure

Over enige tijd zal een definitieve beschikking worden opgesteld. Belanghebbenden die tegen de ontwerpbeschikking zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen tegen de definitieve beschikking beroep instellen. Ook belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht, kunnen beroep instellen.

 

Informatie

Als u vragen heeft over de inhoud van deze bekendmaking kunt u contact opnemen met ons Servicebureau, bereikbaar op telefoonnummer (030) 258 3311 of via e-mailadres Servicebureau@provincie-utrecht.nl, onder vermelding van zaakkenmerk.

  

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl