Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8986Beschikkingen | aanvraagProvincie Limburg, aanvraag omgevingsvergunning Deponie Zuid B.V., Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf

Kennisgeving Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

Reguliere voorbereidingsprocedure

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat een aanvraag is ontvangen:

Voor: kapmelding Nieuwenhagen en deels Abdissenbosch

Locatie: Deponie Zuid B.V., Europaweg-Noord 179, 6374 CH Landgraaf

Datum aanvraag: 22 november 2018

Zaaknummer: 2018-207162

Ingediende aanvragen liggen niet ter inzage.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12