Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8982Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, Activiteitenbesluit milieubeheer CSP/AnQore B.V., deelinrichting ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend, dat zij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

Voor: oprichten Romneyloods voor de opslag van inerte goederen (reserve- en project materialen)

Locatie: CSP/AnQore B.V., deelinrichting ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum melding: 20 november 2018

Zaaknummer: 2018-207156

De volgende activiteiten zijn gemeld:

- oprichten Romneyloods voor de opslag van inerte goederen (reserve- en project materialen)

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12