Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8982

Gepubliceerd op 5 december 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Limburg, Activiteitenbesluit milieubeheer CSP/AnQore B.V., deelinrichting ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Kennisgeving Activiteitenbesluit milieubeheer

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend, dat zij ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer, de volgende melding hebben ontvangen:

Voor: oprichten Romneyloods voor de opslag van inerte goederen (reserve- en project materialen)

Locatie: CSP/AnQore B.V., deelinrichting ACN, ZAV en HCN-verwerkende fabrieken, Koestraat 1, 6167 RA Geleen

Datum melding: 20 november 2018

Zaaknummer: 2018-207156

De volgende activiteiten zijn gemeld:

- oprichten Romneyloods voor de opslag van inerte goederen (reserve- en project materialen)

De inrichting valt onder de werking van het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling. Dit betekent dat de inrichting moet voldoen aan de voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de ministeriële regeling die op de inrichting van toepassing zijn. Voor meer informatie kunt u het E-loket raadplegen via https://www.aimonline.nl.

Ingediende meldingen liggen niet ter inzage.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaarschrift of zienswijze indienen.

Informatie

RUD Zuid-Limburg, telefoon: + 31 43 389 78 12

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl