Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8975

Gepubliceerd op 5 december 2018 09:00
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 - wijziging subsidieplafond

Gedeputeerde Staten van Groningen maken bekend dat zij op 27 november 2018, nr.A.17 , afdeling ECP, dossiernummer K9282 het volgende besluit hebben genomen:

 

 

Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen:

 

 

Overwegende dat:

 

  • -

    op 3 april 2018 het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 is vastgesteld in het kader van paragraaf 1 van hoofdstuk 2 van de Regeling Europees Plattelandsontwikkelingsprogramma 3 subsidies provincie Groningen;

  • -

    het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 de mogelijkheid biedt het subsidieplafond bij overschrijding van het plafond op te hogen voor projecten met gelijke punten, zoals benoemd in artikel 10, lid 3 van het openstellingsbesluit;

Gelet op artikel 1.3 van de Regeling subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020;

 

Besluiten:

 

Het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018 als volgt te wijzigen:

Artikel I

Het subsidieplafond, onder III van het POP3 Openstellingsbesluit Trainingen, workshops, ondernemerscoaching en demonstraties 2018, wordt verhoogd van € 500.000 naar € 751.108,22 bestaande uit 50% Europese middelen uit het ELFPO en 50% provinciale middelen uit het krediet Provinciale Meefinanciering.

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad en werkt terug tot en met 16 april 2018.

 

Groningen, 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd:

F.J. Paas, voorzitter.

H. Schrikkema, locosecretaris.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl