Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8961Overige besluiten van algemene strekkingWijzigingsbesluit van de Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 van de Algemene Subsidieverordening Provincie Limburg 2017 e.v. bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 hebben vastgesteld:

 

Wijzigingsbesluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels

Artikel 1 Wijziging

 

 • 1.

   

  • a.

   Het subsidiedeelplafond ‘Opstellen van businesscases’ van de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod, wordt voor de looptijd van de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod, verlaagd van € 50.000 naar € 40.000.

  • b.

   Het subsidiedeelplafond ‘Realisatie van PMPC’s’ van de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod, wordt voor de looptijd van de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod verlaagd van € 414.000 naar € 300.000.

  • c.

   Het subsidieplafond van de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers wordt voor de looptijd van de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers opgehoogd van € 215.050 naar € 339.050.

 • 2.

  Het besluit Subsidieplafonds 2018 voor diverse subsidieregels en beleidsregels wordt als volgt gewijzigd:

  • a.

   In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ worden bij ‘meerjarige subsidieregelingen’ de subsidiedeelplafonds voor de Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod gewijzigd:

  • b.

   In de bijlage ‘Overzicht subsidieplafonds’ wordt het subsidieplafond voor de Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers gewijzigd. Tevens wordt het subsidieplafond verplaatst van de ‘eenjarige subsidieregelingen’ naar de ‘meerjarige subsidieregelingen’.

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  Einde looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  EZ

  SUB

  Nadere subsidieregels Versterken kwaliteit toeristisch aanbod

  1 mei 2019

   

   

  Opstellen van businesscases

  € 40.000

  Realisatie van PMPC’s

  € 300.000

   

  Cluster

  Naam subsidieregeling

  Einde looptijd subsidieplafond

  Hoogte subsidieplafond

  EZ

  SUB

  Nadere subsidieregels Stimuleren investeren in de toekomst door toeristische ondernemers

  31 december 2019

  € 339.050

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt de dag na de dag van publicatie in het Provinciaal Blad in werking.

 

Aldus besloten in de vergadering van Gedeputeerde Staten, gehouden op 27 november 2018.

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris

de heer drs. G.H.E. Derks MPA