Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8954

Gepubliceerd op 4 december 2018 13:06

Grensbeschrijving gemeente Beekdaelen

Gedeputeerde Staten van Limburg maken ter voldoening aan het bepaalde in de Wet algemene regels herindeling bekend dat zij in hun vergadering van 27 november 2018 het volgende besluit hebben genomen:

 

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

Gelet op het bepaalde in de besluitvorming over de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen (34826 vastgesteld Eerste Kamer 10 juli 2018 en gepubliceerd in Stb 2018, 274);

 

Gelet op het feit dat er op grond van voornoemde wet per 1 januari 2019 sprake is van een gemeentelijke herindeling waarbij de afzonderlijke gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen worden opgeheven en gezamenlijk de nieuwe gemeente Beekdaelen vormen;

 

Gelet op de Wet algemene regels herindeling, artikel 2, lid 2;

Besluiten

Artikel 1

Dat zij de beschrijving van de nieuwe grens van de gemeente Beekdaelen hebben vastgesteld naar aanleiding van de opheffing van de gemeenten per 1 januari 2019.

Artikel 2

Dat de grens van de nieuw te vormen gemeente Beekdaelen de bestaande buitengrenzen volgt van de huidige gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen, met dien verstande dat de grenzen tussen de genoemde drie huidige gemeenten komen te vervallen.

Artikel 3

Dat het grondgebied van de per 1 januari 2019 opgeheven gemeenten Nuth, Onderbanken en Schinnen integraal en zonder grenscorrecties worden toegevoegd aan de nieuw te vormen gemeente Beekdaelen

waarbij de grens verloopt zoals aangegeven op bijgevoegde kaart.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

 

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA

Bijlage Kaart gemeentegrens Beekdaelen

 


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl