Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8938

Gepubliceerd op 4 december 2018 13:06
Toon volledige inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


Geconsolideerde regelgeving

IKB-regeling Provincie Limburg 2018

Gedeputeerde Staten van Limburg,

 

gezien de in het Sectoroverleg Provinciale Arbeidsvoorwaarden bereikte overeenstemming over de invoering van de CAP2018,

 

gelet op de Algemene Wet Bestuursrecht en de Provinciewet,

hebben in hun vergadering van 27 november 2018 besloten de IKB-regeling Provincie Limburg in te trekken en de IKB-regeling provincie Limburg 2018 vast te stellen.

 

IKB-REGELING PROVINCIE LIMBURG 2018

Artikel 1

In afwijking van artikel 3.5.4 lid 4 CAP (IKB-regeling) geldt in de provincie Limburg het volgende:

 

Maakt de ambtenaar vóór de maandelijkse sluitingsdatum (zijnde het einde van de kalendermaand) van de salarisverwerking geen keuze dan wordt het niet aangewende deel van het IKB gereserveerd.

Toelichting

De geharmoniseerde IKB-regeling in paragraaf 3.5 CAP gaat uit van automatische maandelijkse uitbetaling van het IKB als de medewerker geen keuze maakt. Om medewerkers in de gelegenheid te stellen gedurende het hele jaar optimaal te kunnen kiezen en beschikken over de inhoud van het arbeidsvoorwaardenpakket is er in de provincie Limburg gekozen voor automatische reservering in plaats van automatische maandelijkse uitbetaling als de medewerker geen keuze maakt.

Artikel 2
  • 1.

    Deze regeling wordt aangehaald als IKB-regeling provincie Limburg 2018 en vervangt de IKB-regeling Provincie Limburg uit 2015.

  • 2.

    De IKB-regeling provincie Limburg 2018 treedt in werking met ingang van 1 januari 2018.

     

Maastricht, d.d. 27 november 2018

Gedeputeerde Staten voornoemd

de voorzitter,

de heer drs. Th.J.F.M. Bovens

secretaris,

de heer drs. G.H.E. Derks MPA


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl