Provinciaal blad van Limburg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LimburgProvinciaal blad 2018, 8910Beschikkingen | afhandelingProvincie Limburg, besluit Wet natuurbescherming Houtopstanden, herbeplantingsplicht, kadastrale gemeente Schinveld, zaaknummer 2018-206778

Gedeputeerde Staten van Limburg maken bekend dat zij hebben besloten een ontheffing ingevolge de Wet natuurbescherming Houtopstanden te verlenen van de verplichting tot het verrichten van herbeplanting op het/de volgende perceel/percelen, kadastrale gemeente Schinveld, sectie D, nummer 570, in de gemeente Onderbanken.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken onder vermelding van zaaknummer 2018-206778

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de inhoud van het besluit.

Informatie

Vergunningen, Toezicht en Handhaving: tel. +31 43 389 76 49