Provinciaal blad van Zuid-Holland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Zuid-HollandProvinciaal blad 2018, 8902Overige overheidsinformatieKennisgeving aanvraag Heineken Nederland B.V.

Reguliere voorbereidingsprocedure

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning, waarop de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen.

 

Bedrijf : Heineken Nederland B.V.

Locatie : Burgemeester Smeetsweg 1(25e), 2382 PH Zoeterwoude

Activiteit : Bouwen

Voor : Het bouwen van een overkapping boven Folyplein t.b.v. opslag lege blikverpakkingen

Aanvraagdatum : 23 november 2018

Zaaknummer : 9999104038

 

In dit stadium is het niet mogelijk uw mening te geven over de aanvraag. Nadat wij een besluit hebben genomen wordt u in de gelegenheid gesteld uw bezwaren kenbaar te maken.