Provinciaal blad van Gelderland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GelderlandProvinciaal blad 2018, 8894Beschikkingen | aanvraagProvincie Gelderland Wet bodembescherming locatie Bunschoterweg 58 in Nijkerk

Wijziging saneringsplan

Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben een melding "Wijziging Saneringsplan" ontvangen. Gedeputeerde Staten van Gelderland dienen binnen twee weken aan te geven of de wijziging binnen het huidige saneringsplan mag worden uitgevoerd.

 

Rechtsmiddelen

Tot twee weken na deze publicatie kunnen belanghebbenden reacties, onder vermelding van het zaaknummer 2018-011213, zenden naar post@gelderland.nl.

 

Wilt u meer weten?

Bel het Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99.

 

Gedeputeerde Staten van Gelderland