Provincie Gelderland – ontwerpbesluit omgevingsvergunning - OLO2478849- Wencopperweg 33 te Barneveld

Gedeputeerde Staten van Gelderland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:

 

Voor : het bouwen van bouwwerken en het veranderen van de inrichting en het in werking

hebben van de inrichting na die verandering

Locatie : Wencopperweg 33 te Barneveld

Datum besluit : 27 november 2018

Datum verzending : 27 november 2018

Zaaknummer ODRN: W.Z16.103436.01

 

Mogelijkheid van inzien

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen gedurende een termijn van zes weken ter inzage:

- in het gemeentehuis Barneveld bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2 te Barneveld). Openingstijden: elke werkdag van 9:00 tot 13:00 uur, vrije inloop. Daarnaast maandag t/m donderdag in de middag op afspraak (13:00 – 16:30). Belt u voor een afspraak met 14 0342.

- bij de provincie Gelderland; om het besluit bij de provincie Gelderland in te zien kunt u een afspraak maken met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen via het emailadres

wabo@odrn.nl of u kunt bellen naar telefoonnummer (024) 751 77 00.

 

De eerste dag van de ter inzage legging is 30 november 2018.

 

Zienswijzen

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen.

Dit kan door per post of per mail te reageren naar de Omgevingsdienst Regio Nijmegen, Postbus 1603, 6501 BP Nijmegen of wabo@odrn.nl, onder vermelding van het OLO-nummer: 2478849. Voor een mondelinge zienswijze of voor een toelichting op het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met 024 751 7700.

 

Ingediende zienswijzen worden met het uiteindelijke besluit en de bijbehorende stukken ter inzage gelegd. Beroep tegen het uiteindelijke besluit kan alleen worden ingediend, als er een zienswijze is ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbend is bij het uiteindelijke besluit.

 

 

 

Naar boven