Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8359

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl Externe bijlagen

Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassing waterberging waterschap De Dommel

Waterberging opnieuw berekend

Waterschap De Dommel heeft in 2016 voor haar beheergebied de benodigde waterberging opnieuw doorgerekend. Nieuwe inzichten die voortvloeien uit toetsing van het watersysteem op basis van een nieuw klimaatscenario en nieuwe neerslagreeks leiden tot een aanpassing van regionale waterbergingsgebieden en reserveringsgebieden waterberging. Gebleken is dat er meer ruimte nodig is om in de toekomst water te kunnen opvangen.

Wijziging van Verordening water Noord-Brabant

Besluitvorming over de daaruit voortvloeiende wijzigingen voor waterberging in het beheergebied van waterschap De Dommel heeft op 14 september 2018 plaatsgevonden doordat Provinciale Staten de Derde wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant hebben vastgesteld.

Verwerking wijzigingen in Verordening ruimte Noord-Brabant

In de Verordening ruimte zijn vergelijkbare aanduidingen opgenomen. In de Verordening ruimte is namelijk voor deze gebieden de opdracht opgenomen aan gemeenten om ze in hun bestemmingsplannen te beschermen tegen ontwikkelingen die nadelig zijn voor het waterbergend vermogen. Het is uiteraard van belang dat dit gebaseerd wordt op de meest actuele kaarten. Op 30 oktober 2018 hebben Gedeputeerde Staten daarom de Wijziging Verordening ruimte Noord-Brabant, kaartaanpassing waterberging waterschap De Dommel vastgesteld. Het kaartmateriaal van de Verordening ruimte is hiermee geactualiseerd en in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de Verordening water.

Beschikbaarheid en inzage van de stukken

U kunt de wijzigingsverordening raadplegen in de onderstaande viewers:

1. ruimtelijkeplannen.brabant.nl;

2. www.ruimtelijkeplannen.nl

’s-Hertogenbosch, 9 november 2018

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

de voorzitter,

Prof.dr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl