Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8357

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gerelateerde informatie


ruimtelijkeplannen.nl

Provincie Overijssel, Ontwerp partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken bekend:

Vanaf 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 ligt ter inzage:

Het ontwerp van de partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel voor geitenhouderijen.

Doel van deze herziening is om de geitenstop waartoe Provinciale Staten op 26 september 2018 hebben besloten, in de provinciale Omgevingsverordening op te nemen. Provinciale Staten zullen de ingediende zienswijzen betrekken bij hun besluit over de vaststelling van de partiële herziening. Het streven is dat Provinciale Staten uiterlijk 27 februari 2019 over dit ontwerp besluiten. Het nu geldende voorbereidingsbesluit (PS/2018/748) komt op dat moment te vervallen.

Het ontwerp van de partiële herziening ligt vanaf 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 ter inzage in het Provinciehuis, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, tijdens de gebruikelijke openingsuren. Ook kunt u het besluit inzien via de provinciale website www.overijssel.nl en op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan-IDN van deze partiele herziening is NL.IMRO.9923.phVerordening005-on01

Een ieder kan in deze periode zienswijzen op de ontwerp-partiële herziening als volgt kenbaar maken:

Schriftelijk aan:

Gedeputeerde Staten van Overijssel

t.a.v. de eenheid Ruimte & Bereikbaarheid

Postbus 10087

8000 GB Zwolle

Of via:

postbus@overijssel.nl

Mondeling:

Als u liever uw zienswijze mondeling kenbaar maakt, kunnen u bellen met:

038 - 499 8899

Heeft u vragen over het besluit, kunt u contact opnemen met:

postbus@overijssel.nl

of bellen met:

038-499 8899

Vermeld bij uw zienswijze in het onderwerp: ‘Zienswijze ontwerp-partiële herziening Omgevingsverordening Overijssel’.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl