Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8356

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Gemeente Súdwest-Fryslân Bekendmaking ontheffing soorten Wet natuurbescherming

Ontvangen van: Stichting WoonFriesland te Grou een aanvraag om een ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming.

Betreft: Sloop en nieuwbouw woningen (huismus en ruige dwergvleermuis).

Locatie: Achterdelft 10-16 en 18-24, 8715 JG en JH te Stavoren.

Locatie: Voorstraat 117-123, 8715 HZ te Stavoren.

De ontheffing is geldig tot en met 1 januari 2020.

Gedeputeerde Staten hebben een ontheffing verleend onder kenmerk 189929.

 

Tegen deze ontheffing kan een belanghebbende van 12 november 2018 tot en met 24 december 2018 bezwaar indienen bij Gedeputeerde Staten.

 

De ontheffing ligt ter inzage t/m 24 december 2018 in het:

- Provinsjehûs Leeuwarden, elke werkdag van 9.00 tot 16.00 uur (graag vooraf contact opnemen);

Indien u de ontheffing digitaal wilt inzien, kunt u contact opnemen met de Frontdesk Wet natuurbescherming, wnb@fryslan.frl of 058 – 292 8995 (graag het kenmerk vermelden in uw correspondentie).

 

Bezwaarschriften moeten worden ondertekend en moeten tenminste bevatten: naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de reden van het bezwaar.

Bewaarschriften moeten gestuurd worden aan:

Gedeputeerde Staten, Postbus 20120, 8900 HM in Leeuwarden.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl