Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8334

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Melding Besluit Uniforme Saneringen - Hoofdstraat 25 te Hillegom

 

De Omgevingsdienst West-Holland heeft een melding ontvangen ingevolge artikel 39b (BUS melding) van de Wet bodembescherming (Wbb), ingediend door Rolin Bodemadvies, namens gemeente Hillegom. Het betreft een melding inzake categorie immobiel van het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) voor de locatie Hoofdstraat 25 te Hillegom, kadastraal bekend als Hillegom, sectie B, nummer 5742. De locatie is geregistreerd onder de locatiecode AA053401179.

Procedure

Deze kennisgeving staat los van de controle of de melding in overeenstemming is met artikel 39b van de Wbb. De Omgevingsdienst deelt de saneerder binnen circa vier weken na ontvangst van de melding schriftelijk mee of de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb. Deze mededeling is geen beschikking in de zin van art. 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Inspraak, ter visielegging, zienswijze, bezwaar en beroep is dan ook niet van toepassing op de mededeling. Indien de melding in overeenstemming is met artikel 39b Wbb kan de saneerder vanaf vijf weken na de datum ontvangst melding, starten met de sanering.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer J. Kromhout via 071-4083392 of J.Kromhout@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2018173858.

 

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl