Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8319

Gepubliceerd op 9 november 2018 09:00

Wijziging subsidieplafond 2018 Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl

Besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 6 november, kenmerk 4.3/2018002471, team Economie, tot bekendmaking van hun besluit tot wijziging van het subsidieplafond Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl voor het kalenderjaar 2018

 

 

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

 

gelet op artikel 5 van de Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl van 27 juni 2018, Provinciaal Blad nummer 4417 van 2018 en het Besluit Subsidieplafond Uitvoeringsregeling Vouchers IkBenDrentsOndernemer.nl voor het kalenderjaar 2018 van 29 juni 2018, Provinciaal Blad nummer 4831 van 2018;

 

 

BESLUITEN:

 

voor de Uitvoeringsregeling Vouchers Ik BenDrentsOndernemer.nl voor het kalenderjaar 2018 het subsidieplafond als volgt te wijzigen:

 

Voor subsidies 'optie 1', zoals bedoeld in artikel 12, lid 1, onder a, van de uitvoeringsregeling, het plafond te wijzigen van € 34.000,-- naar € 94.000,--.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad.

 

 

Gedeputeerde Staten voornoemd,

 

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

 

 

Uitgegeven: 9 november 2018.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl