Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8295

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Verlenging beslistermijn, wet algemene bepalingen omgevingsrecht, Eerste Stationsstraat 186 te Zoetermeer

Onderwerp

Omgevingsdienst Haaglanden heeft op 24 oktober 2018 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een trappentoren. De locatie betreft Eerste Stationsstraat 186, 2712 HM te Zoetermeer (zaaknummer 00533830).

Omgevingsdienst Haaglanden maakt bekend namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland bekend dat is besloten de beslistermijn met toepassing van artikel 3.9, tweede lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht met zes weken te verlengen.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Toetsing & Vergunningverlening Milieu, e-mailadres: vergunningen@odh.nl.

De mededeling ligt niet ter inzage en hier is geen bezwaar of beroep tegen mogelijk.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl