Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8287

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Beoordeling aanmeldingsnotitie

Gedeputeerde Staten van Overijssel maken het volgende bekend.

Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben vanWaterschap Drents Overijsselse Deltaop7 september 2018 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling van de m.e.r.-plicht. De aanmeldnotitie gaat over de aanleg van een watergang in de Mandjeswaard, als onderdeel van het project "Versterking regionale kering langs buitenpolders Kampereiland" Het projectgebied ligt in de gemeente Kampen. De mogelijke milieubelasting is hierin voldoende omschreven om te kunnen beoordelen of sprake is van bijzondere omstandigheden. Er is geen sprake van bijzondere omstandigheden waaronder de activiteiten worden ondernomen. Gedeputeerde Staten van Overijssel hebben besloten dat geen milieueffectrapport opgesteld hoeft te worden. De milieubelasting afkomstig van de activiteit kan door de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en door de aan te vragen omgevingsvergunning in voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit bezwaar in te dienen. Tijdens de toekomstige procedure voor de ontgrondingenvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen en eventueel beroep. Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit worden betrokken.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl