Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8273

Gepubliceerd op 8 november 2018 09:00
Inhoudsopgave

Provincie Utrecht, Wabo, bekendmaking ontwerpbesluit ambtshalve wijziging van de vergunning van Van den Hadelkamp Sloopwerken en containerverhuur, gelegen aan de Elzenweg 27 te Oudewater

Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens de omgevingsvergunning van Van den Hadelkamp Sloopwerken en containerverhuur van 17 oktober 2006 met kenmerk 2006WEM003987i gedeeltelijk te wijzigen in het kader van Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Reden voor de wijziging is het landelijk afvalbeheersplan 3 (LAP-3) welke per 28 december 2017 in werking is getreden. De inrichting is gelegen aan de Elzenweg 27 te Oudewater. De ontwerpbeschikking heeft zaakkenmerk Z-WABO-2018-2645.

U wilt reageren?

U kunt reageren op dit ontwerpbesluit door een zienswijze in te dienen. Dit kan tijdens de termijn van zes weken dat het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken ter inzage liggen. Deze termijn loopt van vrijdag 9 november tot en met donderdag 20 december 2018. U kunt uw zienswijze schriftelijk, mondeling of digitaal indienen. Richt uw schriftelijke zienswijze aan: Provincie Utrecht, t.a.v. het college van gedeputeerde Staten van Utrecht, postbus 80300, 3508 TH Utrecht of bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht, postbus 85242, 3508 AE Utrecht. U kunt digitaal een zienswijze indienen via een formulier op de website van de Provincie Utrecht. Wilt u mondeling een zienswijze indienen, maakt u daarvoor dan een afspraak met de heer R. Bakker, via 030-7023105. Van de mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt. Om later beroep te kunnen instellen moet u belanghebbende zijn en tijdig een zienswijze over de ontwerpvergunning hebben ingediend. Dit laatste geldt niet als u kunt aantonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest.

U kunt het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken opvragen bij de RUD Utrecht via info@rudutrecht.nl of 030-7023300. Vermeld u hierbij het kenmerk Z-WABO-2018-2645. U kunt de stukken ook inzien bij de RUD Utrecht, Archimedeslaan 6, 3555 AA in Utrecht of bij de gemeente Oudewater, Waardsedijk 219, op maandag tot en met woensdag en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur, op donderdag tot 19.30 uur, telefoonnummer 140348.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023105 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice. U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl