Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2018
Nr. 8263

Gepubliceerd op 7 november 2018 09:22

Rectificatie Vergadering Provinciale Staten, vrijdag 9 november 2018, provincie Noord-Brabant

[Deze bekendmaking betreft een rectificatie omdat een deel van de ondertekening niet de juiste tekst bevat. De oorspronkelijke bekendmaking is op 2 november 2018 beschikbaar via Provinciaal blad 2018, 8051.

 

Provinciale Staten van Noord-Brabant

gelet op artikel 19 van de Provinciewet en artikel 17 van het Reglement van orde Provinciale Staten Noord-Brabant 2017;

Maken bekend

dat een vergadering van Provinciale Staten zal worden gehouden op vrijdag 9 november 2018, aanvang 10.00 uur in de vergaderzaal van Provinciale Staten in het provinciehuis, Brabantlaan 1 te 's-Hertogenbosch.

 

’s-Hertogenbosch, 30 oktober 2018

Provinciale Staten voornoemd,

de voorzitter,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

de griffier,

drs. J.A. Deneer (plv.)


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl